• پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مدار بسته شرکت خدماتی ارتباطی ایرانسل سراسر کشور
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مدار بسته شعب بانک صادرات ایران استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مداربسته کلیه مناطق پستی استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مدار بسته شرکت ماموت
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مدار بسته شهرداری شهر قدس استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مدار بسته شهرداری چهاردانگه استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین های مداربسته شهرداری منطقه پنج استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین مدار بسته و سیستم اعلام خطر کنترل کیفیت هوای استان تهران
  • پروژه اجرا و پشتیبانی دوربین مدار بسته شرکت پرورش داده ها
  • پروژه اجرا و پشتیبانی نصب دوربین مدار بسته ATM های سیار پست بانک ایران