GeviScope IP/SE یک دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه است. فشرده سازی چندسطحی را پشتیبانی میکند و قابل تعریف عملگرهای ماتریسی میباشد. سیستم بر پایه ی TCP/IP کار میکند. سازگار با انواع دوربینهای تحت شبکه و قابلیت پخش تصاویر زنده است و بازپخش آنها را دارد. فرمتهایH26CCTV, H.264و MJPEG را پشتیبانی میکند. علاوه بر این، 8 خروجی رله دارد.
  • سیستم ضبط تصاویر دیجیتال با استفاده از TCP/IP
  • مخصوص برای ضبط مستقیم از دوربینهای شبکه
  • پشتیبانی از تکنولوژی Omnibrid برای فشرده سازی چند سطحی
  • پشتیبانی ISCI برای حافظه خارجی
  • مدیریت تصاویر بر پایه ی GeViPLC
  • رابط کاربری پویا سازگار با حوادث و پروفایل های کاربری
  • دسترسی بی نهایت سیستم با TCP/IP
  • پخش تصویر به طور کامل سازگار با MultiScope II و MultiScope III
  • مجهز به PSU داخلی برای ایمنی عملیاتی بیشتر